Fisa de magazie

Fisa de magazie este disponibila sub forma de file format A5, tiparite pe carton ofset 140g/mp sau 200g/mp sau pe carton duplex 250g/mp.

Extras din Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, Anexe nr. 2-3:
"FIŞĂ DE MAGAZIE (Cod 14-3-8)
1. Serveşte ca:
– document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
– document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:
– compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). În coloana „Data şi semnătura de control“ semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
– gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.
Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
În scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie, după caz.
Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea formularului; numărul paginii;
- denumirea unităţii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
- U/M; preţul unitar, după caz;
- data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului; intrări; ieşiri; stoc;
- data şi semnătura de control."