Registru de casa

Registru de casa disponibil sub forma de carnet format A4, tiparit pe hartie ofset 60g/mp, cu 100 de file, sau hartie autocopiativa, in doua exemplare, cu 50 de seturi.

Extras din Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, Anexe nr. 2-3:

"REGISTRU DE CASA (Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)
1. Serveste ca:
– document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative;
– document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
– document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

2. Se intocmeste in doua exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de catre persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de incasari si plati.
La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.
Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.
Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2).
Exemplarul 1 ramane la casier.
4. Se arhiveaza:
– la casierie (exemplarul 1);
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
- denumirea unitatii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent; numarul actului de casa; explicatii; incasari; plati;
- report/sold ziua precedenta;
- semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil."